Naš početak

Sportski savez opštine Beočin (SSOB) osnovan je 15.februara 2001.godine od strane 16 sportskih klubova sa teritorije opštine Beočin, a na predlog inicijativnog odbora Komisije za sport opštine Beočin. Na osnivačkoj skupštini Sportskog saveza opštine Beočin za predsednika Skupštine izabran je Andrija Mumović Mume, koji je funkciju predsednika Skupštine obavljao 3 mandata, tj period od februara 2001 do juna 2013.godine. Na osnivačkoj skupštini izabran je i prvi Upravni odbor SSOB u sastavu: Slobodan Ožegović, Milan Šodić, Marijan Matković, Žarko Bratić, Ljubomir Ivanović, Stevan Gajić, Ljubica Seferović, Milorad Jovičić i Rajko Drobnjak. Ljubica Seferović je bila prvi predsednik Upravnog odbora SSOB-a. Na prvoj sednici Upravnog odbora Sportskog saveza za generalnog sekretara izabran je Dejan Majstorović, koji je tu funkciju obavljao do decembra 2013.godine. Na izbornoj sednici Skupštine SSOB-a u junu 2013. na mandatni period od 4 godine za predsednika Skupštine izabran je Dražen Prolić. Predsednik saveza i Upravnog odbora u ovom mandatnom periodu bio je Milenko Milinković. Za članove Upravnog odbora u ovom periodu izabrani su Miodrag Mile Ivanović (potpredsednik), Stevan Pašćan, Jovica Jandrić, Aleksandar Jovanović, Rajko Stojanović, Dušica Ristić, Stevan Đurišić i Savo Kosanić. U Nadzornom odboru Saveza bili su Milka Jandrić, Dobrila Čeliković i Nebojša Mirković. Funkciju generalnog sekretara Saveza od decembra 2013. do aprila 2015.godine obavljao je Željko Malkoč. Milan Đurišić je funkciju generalnog sekretara obavljao u periodu april 2015-septembar 2016.godine.
Aleksandar Jovanović je izabran za predsednika Skupštine Saveza u mandatnom periodu 2017-2021, a za zamenika predsednika Skupštine izabran je Savo Kosanić. Upravni odbor za ovaj mandatni period izabran je u sledećem sastavu: Miodrag Mile Ivanović predsednik Saveza i Upravnog odbora, Goran Janjić potpredsednik, članovi Dobrila Čeliković, Dušica Ristić, Dušan Marčeta, Milan Zorić, Rajko Stojanović, Jovica Jandrić i Miloslav Kolar. Nadzorni odbor je u sastavu: Stojan Ivanović predsednik, članovi Milka Jandrić i Radenko Vitomir.